Informacije o vašoj privatnosti i EFPIA zahtjevima financijske transparentnosti

Amgen je predan poštivanju EFPIA Kodeksa o otkrivanju prijenosa vrijednosti s farmaceutskih tvrtki na zdravstvene djelatnike i zdravstvene organizacije. Kodeks EFPIA zahtijeva da Amgen javno objavi informacije u vezi s prijenosima vrijednosti koji proizlaze iz Amgenovih interakcija sa zdravstvenim radnicima.

Ako ste ukljuèeni u aktivnosti s Amgenom koje rezultiraju prijenosom vrijednosti na vas, Amgen æe prikupiti i obraditi osobne podatke o vama kako bi bio u skladu s Kodeksom EFPIA. Takvi podaci mogu ukljuèivati, na primjer, vaše ime, poslovnu adresu i opis plaæanja ili drugih prijenosa vrijednosti koji su vam izvršeni. Podaci æe biti javno dostupni tijekom razdoblja od 3 godine nakon datuma izvorne objave, osim ako drugaèije razdoblje nije propisano zakonom. Amgen može prenijeti ove podatke tvrtki Amgen Inc. u SAD-u, svojim podružnicama i drugim pouzdanim procesorima koji djeluju u njegovo ime. Obrada se može odvijati u zemljama izvan onih u kojima boravite, uključujući zemlje koje možda ne zahtijevaju istu razinu zaštite kao ona uspostavljena u Europskom gospodarskom prostoru. Bez obzira na zemlju u kojoj se prikupljaju i obraðuju, Amgen održava administrativne, tehnièke i fizièke zaštitne mjere za zaštitu podataka o vama.

Ako imate bilo kakvih pitanja o svojoj privatnosti, Amgenovoj predanosti Kodeksu EFPIA ili želite ostvariti svoja prava na pristup, ispravak ili zahtjev za brisanje osobnih podataka o vama, obratite se Amgenovu uredu za privatnost na privacy@amgen.com