• 1. U kojim sluèajevima Amgen prikuplja osobne podatke o vama?

  Kada interagirate s članovima osoblja Amgena ili našim predstavnicima;

  Kada sudjelujete u, ili zatražite da budete uzeti u obzir za Amgenove aktivnosti, kao što su klinička ispitivanja, savjetodavna tijela ili savjetovanja;

  Kada se registrirate za događaj koji organizira Amgen (uključujući online događaje); i

  Kada nas kontaktirate za medicinske informacije, pitanja sigurnosti ili kvalitete.

  Osim toga, Amgen redovito dobiva stručne informacije o zdravstvenim djelatnicima u Europi od pružatelja usluga treće strane. Amgen poduzima korake kako bi osigurao da su informacije koje prima prikupljene i prenesene u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.

 • 2.Zašto Amgen obraðuje osobne podatke o vama?

  Amgen obrađuje osobne informacije o vama u svrhe koje mogu uključivati:

  • Upravljanje komercijalnim i znanstvenim aktivnostima Amgena, kao što su sudjelovanje u istraživanjima tržišta, kliničkim ispitivanjima, profesionalnim sastancima ili kongresima;
  • Promocija i ocjena proizvoda i usluga Amgena (primjerice, slanje marketinških newslettera ili provođenje istraživanja tržišta);
  • Odgovor na zahtjeve za medicinskim informacijama;
  • Pomoć pri planiranju putovanja vezanih uz poslovanje ili proizvode Amgena;
  • Poštivanje zakonskih i regulatornih zahtjeva poput praćenja sigurnosti, prijavljivanja neželjenih događaja i obveza internih revizija;
  • Identifikacija i suradnja s vama kao znanstvenim stručnjakom ili profesionalnim vođom; i
  • Za svrhe kao što su pohrana i sigurnosno kopiranje.
 • 3.Koju vrstu osobnih podataka obraðujemo?

  Ovisno o svrhama za koje se prikupljaju osobne informacije, Amgen može obrađivati:

  • Vaše ime;
  • Vaše kontakt informacije poput adrese, e-pošte ili telefonskog broja;
  • Vaše korisničko ime i lozinku za povezivanje s Amgenovim uslugama na mreži;
  • Vaš životopis i profesionalne informacije poput područja specijalizacije;
  • Vaše prethodne suradnje s Amgenom;
  • Datume i sažetak interakcija s prodajnim predstavnicima ili medicinskim osobljem Amgena; i
  • Financijske i bankovne informacije, ali samo ako su potrebne za isplatu za usluge ili povrat troškova.
 • 4.Tko može pristupiti osobnim podacima o vama?

  Ovisno o svrhama za koje se prikupljaju osobne informacije, takve informacije mogu pristupiti:

  • Ovlašteno osoblje iz Amgena ili njegovi predstavnici koji djeluju u ime Amgena, sukladno primjenjivim zakonima o privatnosti;
  • Regulatorna tijela i etički odbori ili druge treće strane prema primjenjivim zakonima;
  • Treće strane koje obrađuju osobne informacije kao izvršitelj podataka prema uputama Amgena (primjerice, usluga putovanja ili organizacija kliničkih istraživanja); i
  • Treće strane s kojima Amgen surađuje (primjerice, druge farmaceutske tvrtke), ali samo nakon što se poduzmu razumne mjere kako bi se osiguralo da možemo podijeliti takve informacije u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.
 • 5.Gdje se obraðuju osobni podaci o vama?

  Amgen je multinacionalna tvrtka sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Amgen održava podatkovne centre diljem svijeta, uključujući Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Amgen može obrađivati osobne informacije u globalnim bazama podataka koje mogu pristupiti ovlašteni Amgenov osoblje diljem svijeta.

  Prijenosi izvan Europe vrše se sukladno primjenjivim zakonima o privatnosti. Bez obzira na to gdje se vaše osobne informacije prikupljaju ili obrađuju, Amgen održava i osigurava da pružatelji usluga održavaju odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite informacija o vama.

  Prijenosi osobnih informacija između Amgena i njegovih grupnih entiteta provode se u skladu s primjenjivim zakonima i našim Pravilima o obvezujućim korporativnim pravilima (BCR-ima). Za više informacija o BCR-ima, uključujući vašu mogućnost podnošenja prigovora na bilo koju obradu vaših osobnih informacija u suprotnosti s BCR-ima, posjetite http://www.amgen.com/bcr.

  Primatelji Mjere zaštite korištene za prijenos osobnih informacija u zemlje koje nisu deklarirane kao adekvatne od strane EU Komisije Dodatne informacije

  Grupa tvrtki Amgen Pravila o obvezujućim korporativnim pravilima (BCR) http://www.amgen.com/bcr/ Posjetite poveznicu ako želite podnijeti prigovor zbog bilo kakve obrade vaših osobnih informacija u suprotnosti s BCR-om.

  Dobavljači koji obrađuju osobne podatke prema uputama Amgena Modelni ugovori Za dobivanje primjerka kontaktirajte Amgenov Ured za privatnost na privacy@amgen.com

 • 6. Kako možete ostvariti pravo na prenosivost podataka?

  Prema pravu na prenosivost podataka, imate pravo zatražiti da vaše osobne informacije koje ste pružili Amgenu budu isporučene vama u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, uz određene uvjete, i možete ih zatražiti kontaktirajući Amgenov Ured za privatnost na adresu privacy@amgen.com.

 • 7. Zadržavanje vaših osobnih podataka

  Amgen obrađuje vaše osobne podatke tijekom razdoblja potrebnog za ispunjenje svrha navedenih u ovom obavijestu o privatnosti i kako bi se sačuvale vaše osobne informacije sukladno odredbama relevantnih zakona i propisa.

  Kriteriji koji se prate određeni su:

  • Svrha prikupljanja podataka i ispunjenje te svrhe.
  • Temelj na kojem se podaci prikupljaju: primjerice, u slučaju privole, možete je povući u bilo kojem trenutku.
  • Obvezni rokovi čuvanja predviđeni ugovornim i regulatornim zahtjevima.
 • 8. Imate pravo podnijeti žalbu zbog povrede privatnosti nadzornom tijelu.

  Ako smatrate da Amgenova obrada vaših osobnih informacija krši bilo koji primjenjivi zakon, pravilo ili propis, imate pravo podnijeti pritužbu svom lokalnom nadzornom tijelu. Kontakt podaci vašeg lokalnog nadzornog tijela mogu se pronaći ovdje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

  Ako posjećujete web stranicu iz Švicarske, kontakt podaci su: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter – EDOEB, Feldeggweg 1, 3003 Bern, https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.