EFPIA objavljivanje podataka

Amgen se obvezao u potpunosti pridržavati zahtjeva za objavljivanje podataka prema Kodeksu Europskog udruženja inovativnih proizvođača lijekova (EFPIA).

Prijenos vrijednosti zdravstvenim organizacijama

  • Donacije
  • Objavljivat ćemo podatke o donacijama i potporama izvršenim prema zdravstvenim organizacijama koje podupiru znanost, tehnologiju, medicinu, zdravstvo, istraživanje ili obrazovanje.
  • Troškovi povezani sa znanstvenim i/ili obrazovnim događanjima
  • Objavljivat ćemo troškove povezane s događanjima (naknade, povezani troškovi i sponzorstva) koja organiziraju zdravstvene organizacije u svrhu profesionalnog obrazovanja u zdravstvu.
  • Naknade za usluge i savjetovanja
  • Objavljivat ćemo naknade i s njima povezane troškove putovanja i smještaja koji se odnose na ugovore između društva Amgen i zdravstvenih organizacija za usluge savjetovanja.

Prijenos vrijednosti zdravstvenim radnicima

  • Naknade za usluge i savjetovanja
  • Objavljivat ćemo naknade i povezane troškove putovanja i smještaja koji se odnose na ugovore između društva Amgen i zdravstvenih radnika koji sudjeluju u svojstvu govornika u ime našeg društva ili pružaju usluge savjetovanja.
  • Troškovi povezani sa znanstvenim i/ili obrazovnim događanjima
  • Objavljivati ćemo troškove kotizacija, putovanja i smještaja u slučajevima kada je Amgen sponzor (pruža potporu) sudjelovanju pojedinačnih zdravstvenih radnika na znanstvenim i/ili obrazovnim događanjima.

Prijenos vrijednosti u svrhu istraživanja i razvoja

Zbirno ćemo objavljivati prijenose vrijednosti povezane s planiranjem i provođenjem: (i) nekliničkih ispitivanja, (ii) kliničkih ispitivanja ili (iii) prospektivnih neintervencijskih ispitivanja.

Financiranje udruga bolesnika

Objavljivat ćemo informacije o našem radu s udrugama bolesnika uključujući podatke o aktivnostima i visini financijske potpore.

2023 Izvještaj o prijenosu vrijednosti (ažurirano 27.06.2024)

2022 Izvještaj o prijenosu vrijednosti - EUR (ažurirano 28.06.2023)

2022 Izvještaj o prijenosu vrijednosti - HRK (ažurirano 28.06.2023)

2021 Izvještaj o prijenosu vrijednosti (ažurirano 27.06.2022)

EFPIA Disclosure Code – Amgen Methodological Note (English)

EFPIA Disclosure Code – Amgen Self-Certification Letter (English)

U slučaju pitanja možete nas kontaktirati putem e-pošte dl-reception-croatia@amgen.com.