Europska Izjava o privatnosti tvrtke Amgen

Amgen Inc. i/ili njegove podružnice, Amgen d.o.o., Zagreb, Hrvatska i partneri suradnici (zajedno navedeni kao „Amgen”, „mi” ili „naš”) obvezali su se na poštovanje Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti opisuju se postupci koje Amgen poduzima u svrhu zaštite privatnosti.

Ako ste zdravstveni djelatnik, molimo pročitajte našu Izjavu o privatnosti za zdravstvene djelatnike.

Amgen će Vaše osobne podatke upotrebljavati u skladu s primjenjivim zakonskim uvjetima.

Molimo sve korisnike naše internetske stranice da detaljno pročitaju ovu Izjavu o privatnosti kako bi saznali više o pravilima i postupcima koje smo razvili za zaštitu osobnih podataka, uključujući zdravstvene podatke, te kako bismo stekli bolje razumijevanje našeg odnosa s trećim stranama koje bi mogle imati pristup tim podacima.

 • I. Prikupljanje, uporaba i otkrivanje osobnih podataka

  A. Informacije o sudionicima u kliničkim ispitivanjima

  Za bilo kakva pitanja u vezi s Vašim sudjelovanjem u kliničkom ispitivanju molimo obratite se glavnom ispitivaču tog ispitivanja i/ili pogledajte Informirani pristanak i druge dokumente vezane uz ispitivanje koje ste dobili.

  B. Informacije o bolesnicima

  Ako se obratite tvrtki Amgen zbog svog iskustva sudjelovanja u jednom od naših programa za podršku bolesnicima ili uporabe jednog od naših proizvoda ili usluga, uključujući i kako biste prijavili štetni događaj („nuspojavu”) ili nedostatak ili problem s kvalitetom proizvoda tvrtke Amgen koji ste primili, možemo ćemo Vas zamoliti za određene podatke, uključujući bolesnikove inicijale, dob, spol i ime liječnika koji je izdao lijek. Podatke koje nam date možemo upotrijebiti pri podnošenju izvještaja regulatornim agencijama kako nalažu propisi (npr. Američkoj agenciji za hranu i lijekove; Europskoj agenciji za lijekove) i/ili u svrhu postizanja kvalitete ili podrške u vezi s primijenjenim programima. Te podatke možemo upotrijebiti i kako bismo kontaktirali liječnika koji je izdao lijek u svrhu praćenja štetnog događaja („nuspojave”) vezanog uz upotrebu našeg proizvoda.

  Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama koje obavljaju neki posao u naše ime, kao što su operateri u pozivnom centru i drugi subjekti koji nam pomažu pri odgovaranju na Vaše upite i obradi Vaših upita i izvještaja o iskustvu korištenja proizvoda.

  C. Informacije o zdravstvenim djelatnicima i njihovu osoblju

  Ako ste zdravstveni djelatnik, molimo pročitajte našu Izjavu o privatnosti za zdravstvene djelatnike.

  D. Informacije o korisnicima naše internetske stranice

  Svi korisnici naše internetske stranice

  Osobnim podacima u kontekstu ove izjave smatraju se svi podaci prema kojima Vas se identificira ili bi Vas se moglo identificirati, kao što su Vaše ime, adresa, telefonski broj i adresa elektronske pošte.

  Uporabom naše internetske stranice potvrđujete da ste pročitali ovu Izjavu o privatnosti i da pristajete na naše Uvjete korištenja.

  Obrada Vaših osobnih podataka u tvrtki Amgen temelji se na nekoj od sljedećih pravnih osnova: (A) zakonitim poslovnim ciljevima, (B) tamo gdje ste dali svoj pristanak, (C) prema potrebi u svrhu ispunjavanja pravnih i regulatornih obveza tvrtke Amgen te (D) prema potrebi u svrhu izvršavanja ugovora koji Vas obvezuje.

  Amgenovi zakoniti poslovni ciljevi Aktivnosti vezane uz obradu podataka
  • Stručne i znanstvene aktivnosti tvrtke Amgen
  • Promicanje i procjena proizvoda i usluga tvrtke Amgen
  • Kako bismo Vam pomogli bolje razumjeti kako se naši proizvodi upotrebljavaju za liječenje bolesti za koje su stavljeni na tržište.
  • Kako bismo mogli izraditi skupne podatke koji će se upotrebljavati za poslovne potrebe tvrtke Amgen, uključujući istraživanje, te za poboljšanje naših proizvoda i analiza koje nam mogu pomoći poboljšati naše usluge. Ti se skupni podaci u određenim slučajevima mogu dobiti iz kombinacije osobnih podataka koje odlučite dati na našoj internetskoj stranici i podataka od drugih korisnika naših internetskih stranica.
  Ispunjavanje pravnih i regulatornih obveza
  • Zbog propisa o izvješćivanju o sigurnosti i farmakovigilanciji, ako se obratite tvrtki Amgen zbog svog iskustva s upotrebom nekog od naših proizvoda, podatke koje ste nam dali možemo uključiti u izvještaje o sigurnosti koje trebamo slati regulatornim tijelima (npr. Američkoj agenciji za hranu i lijekove ili Europskoj agenciji za lijekove). Te podatke možemo upotrebljavati i kako bismo kontaktirali s liječnikom koji Vam je izdao lijek kako bismo provjerili postoje li ikakve neželjene posljedice povezane s upotrebom našeg proizvoda.
  Pristanak
  • Kako bismo Vam mogli omogućiti pristup mrežnim uslugama tvrtke Amgen kao što su upitnici, ankete o zdravlju, alati za upravljanje njegom, procjene kakvoće njege kao i svim drugim mrežnim događajima.
  • Kako bismo Vam mogli omogućiti sudjelovanje u forumu za rasprave tvrtke Amgen ili sobi za razgovore.

  Zadržavamo evidenciju IP-adrese Vašeg računala. Moći ćemo povezati određenu IP-adresu s Vama osobno samo u slučaju ako ste nam tijekom uporabe naše internetske stranice dali podatke koji Vas identificiraju. IP-adresu Vašeg računala možemo upotrebljavati kako bismo s Vama održali komunikaciju dok pretražujete našu internetsku stranicu i personalizirali sadržaj internetske stranice.

  Informacije o Vašoj uporabi naše internetske stranice prikupljamo putem kolačića. Te ćemo podatke moći povezati s Vama osobno samo u slučaju ako ste nam tijekom uporabe naše internetske stranice dali podatke koji Vas identificiraju. Podatke koje dobijemo uporabom kolačića možemo upotrebljavati:

  • kako bismo iskustvo uporabe ove internetske stranice prilagodili predviđanjem informacija i usluga koje bi Vam mogle biti zanimljive,
  • kako bismo poboljšali funkcioniranje naše internetske stranice praćenjem prometa u popularnim područjima te promijenili usluge i informacije koje pružamo u svrhu zadovoljavanja potražnje korisnika i
  • u naše poslovne svrhe, uključujući funkcioniranje naše internetske stranice, kao i istraživanje i analize proizvoda za bolje oglašavanje naših proizvoda.

  Više informacija o upotrebi kolačića tvrtke Amgen potražite u našoj POLITICI UPOTREBE KOLAČIĆA .

  Pojedinci koji se registriraju za uporabu naših informacija i usluga ponuđenih na internetu

  Ako se odlučite registrirati kako biste mogli koristiti naše informacije i usluge ponuđene na internetu, moguće je da ćemo ujedno prikupiti i upotrebljavati osobne informacije koje nam date (kao što su Vaše ime i prezime i podaci za kontakt) kako bismo Vam poslali elektroničku poštu i na taj način potvrdili Vašu registraciju te kako bismo odgovorili na Vaša pitanja. Na Vaš zahtjev možemo Vam ujedno slati elektroničku poštu s informacijama za koje smatramo da bi Vam mogle biti zanimljive, uključujući informacije o našim proizvodima i uslugama.

  Pojedinci koji sudjeluju u našim interaktivnim uslugama ponuđenim na internetu

  Ako odlučite sudjelovati u našim interaktivnim internetskim uslugama (uključujući upitnike o zdravlju i alate za upravljanje njegom), prikupit ćemo osobne podatke koje odlučite otkriti (koji mogu uključivati informacije o zdravstvenom stanju) i analizirati ih kako bismo otkrili nove činjenice koje bi nam mogle pomoći bolje razumjeti kako se naši proizvodi upotrebljavaju za liječenje bolesti za koje su na tržištu. Iako podaci koje nam date putem ovih interaktivnih usluga ne moraju otkriti Vaš identitet, možemo ih povezati s drugim podacima koje ste nam dali na nekom drugom mjestu na našoj internetskoj stranici, a koje otkrivaju Vaš identitet. Ove podatke možemo kombinirati s onima dobivenima od strane drugih korisnika internetske stranice kako bismo kreirali zbirne podatke koje ćemo upotrebljavati za poslovne potrebe, uključujući istraživanje i analizu u svrhu poboljšanja naših proizvoda te kako bi nam pomogli pri boljem oglašavanju naših proizvoda.

  E. Informacije o kandidatima za posao

  Na našoj internetskoj stranici možete pretraživati poslove i odlučiti prijaviti se za slobodna radna mjesta. Više informacija u vezi s osobnim podacima koji se mogu prikupiti u sklopu prijave za posao potražite na poveznici s Izjavom o privatnosti tvtke Amgen u vezi s poslovima ponuđenima na Internetu: https://careers.amgen.com

  F. Informacije o drugim pojedincima

  Ako ste zdravstveni djelatnik ili zdravstvena organizacija, Vaša je odgovornost dobiti dopuštenje i pristanak bolesnika za davanje njegovih ili njezinih osobnih podataka vezanih uz zdravlje tvrtki Amgen putem naših internetskih stranica. To se ujedno odnosi i na slučaj kada unosite osobne podatke u ime neke druge osobe, tj. ako ste njegovatelj. Davanjem takvih podataka zastupate bolesnika i jamčite da ste dobili bolesnikovu suglasnost za to. Molimo imajte na umu da se podaci o bolesnicima ne smiju otkrivati ni na kojem od foruma za rasprave tvrtke Amgen ni soba za razgovore.

  G. Otkrivanja podataka davateljima usluga i dobavljačima

  Dolazimo u vezu s različitim davateljima usluga i dobavljačima koji nam pomažu osmisliti i održavati naše računalne sustave i sigurnost, odgovarati na elektroničku poštu i upite korisnika, analizirati naše podatke i organizirati posebne promocije. Ne dajemo ovlasti našim davateljima usluga ni dobavljačima da upotrebljavaju podatke naših kupaca ni u koje svrhe koje nisu vezane uz naš ugovorni odnos s njima.

  H. Inozemni prijenosi

  Amgen je multinacionalna tvrtka sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Amgen održava podatkovne centre diljem svijeta, uključujući one u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Amgen može obrađivati osobne podatke u bazama podataka u svijetu kojima može pristupiti ovlašteno osoblje tvrtke Amgen iz cijelog svijeta.

  Prijenosi podataka izvan Europe obavljaju se u skladu s primjenjivim propisima o privatnosti i u skladu s jednom od mjera zaštite navedenih ispod. Bez obzira na to gdje se Vaši osobni podaci prikupljaju ili obrađuju, Amgen provodi i zajamčit će da davatelji usluga provode administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite kako bi zaštitili podatke o Vama.

  Primatelji Mjere zaštite koje se upotrebljavaju za prijenos osobnih podataka u zemlje koje Europska komisija nije proglasila zadovoljavajućim Dodatne informacije

  Podružnice tvrtke Amgen

  Obvezujuća korporativna pravila tvrtke Amgen

  Informacije o obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Amgen ili o podnošenju žalbe na bilo koju obradu Vaših osobnih podataka kojom se krše obvezujuća korporativna pravila potražite na: www.amgen.com/bcr

  Davatelji usluga koji obrađuju osobne podatke prema uputama tvrtke Amgen.

  Predlošci ugovora (standardne klauzule ugovora) u obliku koji je odobrila Europska komisija

  Informacije o predlošcima ugovora, uključujući sadržaj predložaka ugovora, potražite na: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

  Za više informacija o uporabi predložaka ugovora tvrtke Amgen obratite se Uredu za zaštitu privatnosti tvrtke Amgen na privacy@amgen.com

 • II. Poveznice na druge internetske stranice

  Internetske stranice tvrtke Amgen sadrže poveznice na druge internetske stranice za koje smatramo da bi Vam mogle biti korisne i informativne. No molimo uzmite u obzir činjenicu da ne podržavamo niti ne preporučujemo sadržaj ni usluge tih internetskih stranica i da nismo odgovorni za prakse privatnosti tih drugih internetskih stranica. Preporučujemo Vam na imate na umu i pročitate politiku zaštite osobnih podataka svake od internetskih stranica koje posjetite. Imajte na umu da se izjave iz ove Izjave o privatnosti odnose samo na podatke koje je prikupio Amgen.

 • III. Internetske stranice partnera suradnika

  Vašim osobnim podacima jedino će moći pristupiti Amgen i treće strane koje obrađuju osobne podatke prema uputama tvrtke Amgen kao izvršitelji obrade. Moguće je da ćemo uključiti treće strane kako bismo pružili usluge i informacije na našim internetskih stranicama i moguće je da ćemo pružiti neke usluge partnera suradnika u partnerstvu s drugim trećim stranama s kojima Amgen surađuje (na primjer drugim farmaceutskih tvrtkama), pod uvjetom da ste pristali na takvu uporabu. Otkrivanje i upotreba osobnih podataka od strane trećih strana koje djeluju u skladu s uputama tvrtke Amgen podliježu sporazumima u kojima se zahtijeva odgovarajuća zaštita osobnih podataka.

  Na internetskoj stranici partnera suradnika vidjet ćete logotip tvrtke Amgen i logotip partnera suradnika prikazan na Vašem ekranu. Kako biste pristupili uslugama dostupnim na internetskoj stranici partnera suradnika moguće je da ćete trebati ispuniti novi mrežni registracijski obrazac te je moguće da će se ti registracijski podaci podijeliti s partnerima suradnicima tvrtke Amgen.

  U slučajevima kada je to propisano zakonom, pravilima i propisima, osobne podatke otkrit ćemo regulatornim tijelima i povjerenstvima za etička pitanja i/ili se u određenim ograničenim okolnostima od tvrtke Amgen može zahtijevati da otkrije Vaše osobne podatke kao odgovor na sudsku odluku, obvezujući nalog suda, nalog o pretrazi, zakon ili propis.

  Nećemo prodati ni otkriti nikakve podatke koje Vas direktno ili indirektno mogu identificirati ili osobne podatke vezane uz zdravlje koje ste dali na našoj internetskoj stranici ili nepovezanoj trećoj strani.

 • IV. Naša pravila o djeci

  Sadržaj internetske stranice tvrtke Amgen i njegove usluge namijenjene su odraslim korisnicima. Internetska stranica nije namijenjena djeci. Ako saznamo da je maloljetni korisnik dobrovoljno dao osobne podatke ili podatke vezane uz zdravlje na našoj internetskoj stranici ili da je davatelj usluga dobrovoljno dao podatke o bolesniku za kojeg je utvrđeno da je maloljetnik, izbrisat ćemo takve podatke iz naših aktivnih baza podatka, osim u slučaju da primjenjivi propisi ne nalažu zadržavanje takvih podataka

 • V. Vaša prava na privatnost i odluke (uključujući pristup osobnim podacima i njihov te žalbe na povrede privatnosti)

  • Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima koje obrađujemo, ispraviti ih ili izbrisati?

   Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak/ažuriranje i brisanje (uključujući podatke o zdravstvenom stanju). Možete to zatražiti bilo kad tako da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na privacy@amgen.com ili Amgen d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Omogućit ćemo Vam pristup podacima koje čuvamo o Vama te da ispravite/ažurirate i/ili izbrišete te podatke koje smo dobili od zdravstvenog djelatnika ili korisnika u vezi sa štetnim događajem lijeka.

   Nije tehnološki moguće ukloniti svaki pojedini zapis Vaših podataka s naših poslužitelja. Potreba za izradom sigurnosnih kopija naših sustava u svrhu zaštite podataka od slučajnog gubitka znači da je moguće da će postojati kopija podataka o Vama (uključujući Vaše interese vezane uz zdravlje) u obliku koji se ne može izbrisati te koji će nam biti teško ili nemoguće pronaći.

   Unatoč tomu, kada to zakon dopušta, Amgen će izbrisati Vaše osobne podatke (uključujući podatke o zdravstvenom stanju) pohranjene u bazama podataka koje Amgen aktivno upotrebljava za istraživanje i svakodnevne poslovne aktivnosti ili pohranjene na drugim medijima koji se lako pretražuju. Osim toga, uložit ćemo razumne napore kako ne bismo otkrili nikakve osobne podatke pohranjene u formatu koji se ne može izbrisati nakon što primimo Vaš zahtjev za uklanjanjem, osim u slučaju kada je to propisano zakonom.

  • Kako možete ostvariti pravo na prijenos podataka?

   Prema pravu na prijenos podataka imate pravo zatražiti da Vam se Vaši osobni podaci koje ste dali tvrtki Amgen pod određenim uvjetima isporuče u strukturiranom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i koji je strojno čitljiv te to možete zatražiti kontaktiranjem Ureda za zaštitu privatnosti tvrtke Amgen na privacy@amgen.com

  • Kako možete uložiti žalbu u vezi s privatnosti nadzornom tijelu?

   Ako smatrate da tvrtka Amgen obradom Vaših osobnih podataka krši bilo koji od primjenjivih zakona, pravila ili propisa, imate pravo podnijeti žalbu lokalnom nadzornom tijelu. Podatke za kontakt Vašega lokalnog nadzornog tijela možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Na koji način čuvamo i štitimo Vaše osobne podatke

  Čuvamo Vaše osobne podatke na način da kombiniramo tiskane kopije i elektroničke datoteke. Elektroničke datoteke pohranjuju se na poslužiteljima kojima upravljaju i koje održavaju Amgen i treće strane koje su u ugovornom odnosu s tvrtkom Amgen.

  Želimo da Vaši osobni podaci budu što je moguće sigurniji. Moguće je da ćemo prema potrebi upotrebljavati postupak šifriranja kako bismo zajamčili cjelovitost i povjerljivost osobnih podataka (uključujući podatke o zdravstvenom stanju) koje ste nam dali. Kao dodatna mjera opreza, svi osobni podaci (uključujući podatke o zdravstvenom stanju) čuvaju se fizički iza vatrozida i drugih sigurnosnih uređaja u svrhu sprječavanja pristupa nepozvanim osobama.

  Amgen obrađuje Vaše osobne podatke u razdoblju koje je potrebno kako bi se ispunili ciljevi opisani u ovoj Izjavi o privatnosti i čuva Vaše osobne podatke u skladu s odredbama odgovarajućih zakona i propisa.

  Kriterije kojih se pridržava određuju:

  • svrha prikupljenih osobnih podataka i ispunjenje te svrhe,
  • temelj na osnovu kojeg se osobni podaci prikupljaju: npr. u slučaju pristanka, možete ga povući bilo kad,
  • obvezni rokovi čuvanja predviđeni ugovornim i regulatornim zahtjevima.
 • VII. Kontaktirajte nas

  Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovom Izjavom o privatnosti ili želite podnijeti žalbu, ili ako želite pristupiti svojim osobnim podacima ili ih ispraviti odnosno ako želite više informacija o određenoj aktivnosti obrade, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka tvrtke Amgen privacy@amgen.com ili Amgen d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ažurirano prosinac 2021