MOLIMO DA POZORNO PROČITATE OVE UVJETE KORIŠTENJA!

PRISTUPOM OVOJ STRANICI POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI OVE UVJETE KORIŠTENJA TE DA IH RAZUMIJETE I PRISTAJETE POSTUPATI U SKLADU S NJIMA.

Ovaj ugovor o uvjetima korištenja („Ugovor“) opisuje uvjete koji se primjenjuju na vaše korištenje nekim ili svim web-stranicama tvrtke Amgen (Europe) GmbH i/ili njezinih podružnica (skupno „Amgen“) ili kobrendiranim web-stranicama tvrtke Amgen. Ako niste suglasni s uvjetima ovog ugovora, molimo da se ne koristite ovom web-stranicom. Vaša upotreba određenih stranica ili usluga u sklopu ove web-stranice može biti obuhvaćena dodatnim uvjetima za koje će se od vas tražiti pristanak prije nego vam se odobri pristup.

Tvrtka Amgen može u bilo kojem trenutku revidirati ili modificirati ovaj ugovor ili propisati nove uvjete za korištenje ove web-stranice. Takve promjene, revizije ili modifikacije stupaju na snagu odmah nakon što vam se predoči obavijest, koja vam se može dati na bilo koji način, uključujući, ali se ne ograničavajući na, postavljanje na ovu web-stranicu ili slanje e-mailom. Svaka vaša upotreba ove web-stranice nakon takve obavijesti smatrat će se prihvaćanjem takvih promjena, revizija ili modifikacija. Tvrtka Amgen može modificirati svoje usluge u bilo kojem trenutku.

OVA WEB-STRANICA NE PRUŽA MEDICINSKE NI PROFESIONALNE USLUGE ILI SAVJETE.

Sadržaj ove web-stranice namijenjen je kao izvor općih informacija u vezi s dotičnom temom, a pruža se isključivo „KAO TAKAV“ u svom „PRIKAZANOM OBLIKU“. Ovdje sadržane informacije trebate potvrditi na drugim izvorima te ih pozorno pregledati s vašim pružateljem zdravstvene zaštite. Tvrtka Amgen ne bavi se pružanjem medicinskih ili sličnih profesionalnih usluga ili savjeta putem ove web-stranice, a pružene informacije nisu namijenjene kao zamjena za medicinske savjete koje pružaju liječnici. Ako želite ili trebate takve usluge ili savjete, trebate se posavjetovati sa stručnim zdravstvenim djelatnikom. Amgenovu objavu ovog sadržaja ne smijete tumačiti kao podršku tvrtke Amgen ovdje izraženim stavovima, ili kao bilo kakvo jamstvo ili garanciju bilo koje strategije, preporuke, liječenja, radnje ili primjene lijeka ili pripravka koje je izrazio autor sadržaja.

Opseg korištenja

Tvrtka Amgen poziva vas da pregledate, koristite i preuzmete jedan primjerak ove web-stranice u svrhu informacija te osobne i nekomercijalne upotrebe. Osim kada je drugačije navedeno na ovoj stranici, nijedan dio bilo kojeg sadržaja ili softvera na ovoj web-stranici ne smije se kopirati, preuzimati ili pohranjivati u sustav za dohvat podataka ni u koju drugu svrhu niti se smije ponovno distribuirati u bilo koju svrhu bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Amgen.

Pristajete postupati na način dosljedan s primjenjivim zakonom te ne uzrokovati nikakva oštećenja ili smetnje na ovoj web-stranici. Razumijete da tvrtka Amgen može uskratiti, izmijeniti ili ograničiti vaše korištenje ove web-stranice iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti.

Ova web-stranica namijenjena je samo europskom stanovništvu. Upotrebom ove web-stranice potvrđujete da imate najmanje osamnaest (18) godina i da ste stanovnik Europe.

Ne postoji jamstvo

SAV SADRŽAJ NA OVOJ WEB-STRANICI PRUŽA VAM SE „KAO TAKAV“ „U PRIKAZANOM OBLIKU“ BEZ IKAKVOG JAMSTVA, BILO IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SVA PREŠUTNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, TOČNOSTI I NEKRŠENJA PROPISA. TVRTKA AMGEN NE JAMČI ZA TOČNOST, CJELOVITOST, AŽURIRANOST ILI POUZDANOST IKAKVOG SADRŽAJA DOSTUPNOG NA OVOJ WEB-STRANICI. ODGOVORNI STE ZA PROVJERU SVIH INFORMACIJA PRIJE NEGO SE NA NJIH OSLONITE. OVA WEB-STRANICA I SADRŽAJ DOSTUPAN NA NJOJ KORISTITE ISKLJUČIVO NA SVOJ RIZIK. TVRTKA AMGEN NE TVRDI I NE JAMČI DA NEĆE BITI PREKIDA ILI GREŠAKA U KORIŠTENJU OVE WEB-STRANICE. ODGOVORNI STE ZA PODUZIMANJE SVIH POTREBNIH MJERA OPREZA KAKO BISTE OSIGURALI DA NIKAKAV SADRŽAJ KOJI DOBIJETE NA OVOJ WEB-STRANICI NE SADRŽI VIRUSE.

Ograničenje odgovornosti

OVA WEB-STRANICA I SAV SADRŽAJ NA NJOJ KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. TVRTKA AMGEN POSEBNO SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI, BILO DA SE TEMELJI NA UGOVORNOJ, IZVANUGOVORNOJ, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI  DRUGOM TEMELJU, ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU KOJA NASTANE IZ ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S PRISTUPOM ILI UPOTREBOM OVE WEB-STRANICE, ČAK I AKO JE TVRTKA AMGEN SAVJETOVANA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA OSLANJANJE BILO KOJE STRANE NA NEKI SADRŽAJ DOBIVEN KORIŠTENJEM OVE WEB-STRANICE ILI ŠTETU KOJA NASTANE U VEZI S POGREŠKAMA ILI PROPUSTIMA U, ILI KAŠNJENJU PRIJENOSA INFORMACIJA PREMA ILI OD KORISNIKA, PREKIDIMA U TELEKOMUNIKACIJSKIM VEZAMA NA WEB-STRANICI, VIRUSIMA ILI GUBITKU PODATAKA, BILO DA SU U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO UZROKOVANI NEMAROM, VIŠOM SILOM, RATOM, TERORIZMOM, TELEKOMUNIKACIJSKIM KVAROVIMA, KRAĐOM ILI UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM WEB-STRANICI ILI SLIČNIM INFORMACIJAMA ILI PROGRAMIMA.

Gornja isključenja i ograničenja možda neće biti primjenjiva u jurisdikcijama koje ne dozvoljavaju takva isključenja.

Obeštećenje

Ako prekršite bilo koji uvjet ovog ugovora, suglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i izuzeti Amgen, njezine službenike, direktore, zaposlenike, agente i nositelje dozvola od svih odgovornosti, uključujući troškove, izdatke i odvjetničke naknade koje nastanu na temelju ili su povezane s vašim kršenjem uvjeta.

Sadržaji koje predaju korisnici

Određena područja ove web-stranice omogućuju vam da predajete e-mailove ili na drugi način pružite povratne informacije ili podatke tvrtki Amgen.

Predajući sadržaj, dajete suglasnost:

  • da, ako ste zdravstveni djelatnik, nećete predavati nikakve informacije koji bi izravno identificirale nekog bolesnika kao ni informacije za čiju obznanu nemate sve potrebne pristanke ili ovlaštenja;
  • da ćete predavati samo sadržaj koji je u skladu s primjenjivim zakonom te da nećete predavati sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, opscen, nezakonit, prijeteći, repetitivan ili na drugi način neprimjeren ili koji sadrži viruse ili drugi softver koji može štetno utjecati na funkciju drugog računala;
  • da razumijete i slažete se da se sadržaj predan na stranicu za povratne informacije neće smatrati povjerljivim; i
  • dajete tvrtki Amgen neopozivo pravo korištenja, kopiranja, modificiranja, objavljivanja, izvedbe, emitiranja i prikazivanja takva sadržaja putem bilo kojeg medija u skladu s ovim ugovorom te se u mjeri dopuštenoj zakonom odričete svih moralnih prava koja možda imate u takvu sadržaju. U skladu sa svim primjenjivim zakonima, tvrtka Amgen slobodno može koristiti takav sadržaj, uključujući i sve ideje, koncepte, znanja i umijeća ili tehnike sadržane u takvu sadržaju, iz bilo kojeg razloga.

Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi, logotipi i uslužni (robni) znakovi (skupno „zaštitni znakovi“) prikazani na ovoj web-stranici registrirani su i neregistrirani zaštitni znakovi tvrtke Amgen i drugih. Ništa na ovoj web-stranici neće se tumačiti kao odobravanje, bilo prešutno, prema načelu estoppel ili na drugi način, bilo kakve dozvole ili prava u i na zaštitne znakove. Neovlašteno korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova može značiti povredu primjenjivih zakona.

Autorsko pravo

Ova web-stranica zaštićena je zakonima o autorskom pravu. Osim vašeg korištenja u informativnu, osobnu i nekomercijalnu svrhu, kao što je ranije odobreno, ne smijete modificirati, reproducirati ni distribuirati dizajn ni shemu web-stranice, kao ni pojedinačne dijelove dizajna ili sheme web-stranice ili logotipa tvrtke Amgen, bez pisanog dopuštenja tvrtke Amgen.

Informacije, vijesti i objave za medije

Ova web-stranica može sadržavati informacije, vijesti i/ili objave za medije o tvrtki Amgen. Iako su informacije smatrane točnima na datum njihove pripreme, tvrtka Amgen odbacuje svaku dužnost ili obvezu ažuriranja ovih informacija, vijesti ili bilo kakvih objava za medije. Na informacije o drugim tvrtkama osim tvrtke Amgen koje su sadržane u vijestima, objavama za medije ili drugim sadržajima ne smijete se oslanjati kao da ih pruža ili podupire tvrtka Amgen.

Poveznice

Ova web-stranica tvrtke Amgen može sadržavati poveznice na web-stranice drugih strana. Web-stranice iz poveznica nisu pod kontrolom tvrtke Amgen, a tvrtka Amgen nije odgovorna za sadržaj dostupan ni na kojim drugim web-stranicama koje su povezane s ovom web-stranicom. Takve poveznice ne impliciraju da tvrtka Amgen podržava materijal na nekoj drugoj web-stranici te tvrtka Amgen odbacuje svaku odgovornost u vezi s vašim pristupom takvim  povezanim web-stranicama. Tvrtka Amgen daje poveznice na druge web-stranice jer je to praktično za korisnike, ali svim drugim web-stranicama povezanima s ovom web-stranicom pristupate na vlastiti rizik.

Osim ako nije drugačije predviđeno pisanim ugovorom između vas i tvrtke Amgen, morate se pridržavati sljedećih pravila za poveznice tvrtke Amgen: (i) svaka poveznica na web-stranicu tvrtke Amgen mora biti poveznica isključivo u obliku teksta jasno označenog kao „WEB-STRANICA tvrtke Amgen,“ (ii) izgled, pozicija i drugi aspekti poveznice ne smiju biti takvi da oštećuju ili slabe dobar ugled koji se povezuje s nazivima i zaštitnim znakovima tvrtke  Amgen, (iii) poveznica mora „pokazivati“ na naziv korijenske domene web-stranice tvrtke Amgen, a ne na druge stranice unutar web-mjesta, (iv) izgled, pozicija i druga svojstva poveznice ne smiju stvarati lažan dojam da vašu organizaciju ili subjekt sponzorira tvrtka Amgen ili da je s njom povezana, (v) kad ga korisnik odabere, poveznica mora prikazati web-stranicu preko cijelog ekrana, a ne u „okviru“ na web-stranici koje daje poveznicu, i (vi) tvrtka Amgen zadržava pravo opozvati svoj pristanak za poveznicu u bilo kojem trenutku i prema vlastitu nahođenju.

Sigurnost

Ova web-stranica može od vas tražiti da se registrirate ili dobijete lozinku prije nego vam se dopusti pristup web-stranici ili određenim uslugama dostupnima na ovoj web-stranici. Odgovorni ste održavati povjerljivost svojih registracijskih podataka i lozinke te svih upotreba svoje lozinke, bez obzira na to jeste li ih vi odobrili ili ne.

Lokacija i nadležni zakon

Ovu web-stranicu regulira tvrtka Amgen. Ovi uvjeti ravnaju se prema hrvatskim zakonima, bez navođenja pravila o odabiru zakona. Svako potraživanje ili proturječje koji nastanu iz ovog ugovora ili su s njim povezani podliježu isključivoj nadležnosti sudova u Zagreb.

Tvrtka Amgen ne tvrdi da su informacije na ovoj web-stranici primjerene ili dostupne za upotrebu izvan Europe, te je zabranjen pristup ovoj web-stranici s područja na kojima sadržaj ove web-stranice može biti ilegalan. Osobe koje odaberu pristupiti ovoj web-stranici s drugih lokacija čine to na vlastitu inicijativu te su odgovorne za usklađenost s primjenjivim lokalnim zakonima.  

Povrede i dodatna pravila

Tvrtka Amgen zadržava pravo upotrebe svih dostupnih protumjera u slučaju povreda ovog ugovora, uključujući pravo blokiranja pristupa web-stranici s određenih internetskih adresa.

Korištenje informacija

Tvrtka Amgen zadržava pravo, a vi ovlašćujete tvrtku Amgen, za korištenje i ustupanje svih informacija u vezi s vašim korištenjem ove web-stranice te svih informacija koje navedete na bilo koji način usklađen s ovim ugovorom, našim Pravilima o privatnosti i primjenjivim zakonom.

Pozivamo vas da pročitate naša Pravila o privatnosti.

Zakoni o vrijednosnim papirima

Ova web-stranica može uključivati izjave u vezi s poslovanjem, prilikama za budući uspjeh, strategijama, financijskom stanju, budućom ekonomskom učinkovitošću i potražnjom proizvoda i usluga tvrtke Amgen, kao i u vezi s njezinim namjerama, planovima i ciljevima, a koje su izjave okrenute ka budućnosti. Ove izjave temelje se na skupu pretpostavki i procjena koje podliježu značajnim dvojbama, od kojih su mnoge izvan naše kontrole. Kad se koriste na ovoj web-stranici, riječi kao što su „anticipira“, „očekuje“, „vjeruje“, „traži“, „planira“, „namjerava“ i slični izrazi namijenjeni su za identificiranje izjava okrenutih ka budućnosti, koje su dizajnirane da bi se uklopile u sigurne luke zakona o vrijednosnim papirima namijenjene takvim izjavama o budućnosti. Ova web-stranica i informacije sadržane na njoj ne čine ponudu ni poticaj na ponudu prodaje ikakvih vrijednosnih papira. Ništa od ovdje sadržanih informacija nije namijenjeno da bi se uključilo, niti će se takvim smatrati, ni u jedan od podnesaka ili dokumenata tvrtke Amgen vezanih za vrijednosne papire.

Pitanja

U vezi bilo kakvih pitanja o ovom ugovoru, obratite se tvrtki Amgen na +385 1 5625 720. Za sve druge upite, obratite nam se putem web-stranice tvrtke Amgen za odnosni proizvod, podršku ili temu.