NAŠA MISIJA I VRIJEDNOSTI

Amgen želi služiti bolesnicima na način da postignuća znanosti i biotehnologije prenese u lijekove koji s lakoćom vraćaju zdravlje, čak i spašavaju živote. Cjelokupno djelovanje usmjereno je ostvarivanju naše misije: služiti bolesnicima. Pri tome nas na svakom koraku našega puta vode vrijednosti po kojima smo prepoznatljivi.

Naša misija:

služiti bolesnicima.

Naše vrijednosti:

Gradimo na znanosti

Naš uspjeh temelji se na vrhunskim znanstvenim inovacijama, znanstvenom integritetu i stalnom napretku na svim područjima našega djelovanja. Znanstvene metode vidimo kao složeni proces na više razina koji uključuje primjereno planiranje ispitivanja, prikupljanje i analizu podataka te racionalno odlučivanje. Taj proces nije subjektivan ili emotivan, već logičan, otvoren i racionalan. U svim dijelovima naše organizacije očekujemo i izuzetno cijenimo uporabu znanstvenih metoda.

Natječemo se i pobjeđujemo

Natječemo se s vremenom, prethodnim uspjesima i konkurentima u industriji kako bi brzo postigli visokokvalitetne rezultate. Pobjeda zahtijeva preuzimanje rizika. Ne dopuštamo da nas prethodni uspjesi uspavaju. Unatoč intenzivnom natjecanju, njegujemo visoke etičke standarde i zahtijevamo integritet u djelovanju prema konkurentima, strankama, partnerima i među nama samima.

Stvaramo vrijednost za bolesnike, zaposlenike i dioničare

Stvaramo dodanu vrijednost tako što smo usredotočeni na potrebe bolesnika. Amgen stvara radnu okolinu koja zaposlenicima omogućuje razvoj svih potencijala. Dioničarima želimo pružiti odlične dugoročne prinose, održavajući istovremeno ravnotežu između potreba bolesnika, zaposlenika i dioničara.

Postupamo etično

Neumorno primjenjujemo najviše etičke standarde za naše proizvode, usluge i komunikacije.

Imamo međusobno povjerenje i poštovanje

U društvu Amgen važno je svako radno mjesto i svaki zaposlenik. Privlačimo različite, sposobne i predane osobe te pružamo okolinu koja potiče uključivanje, poštovanje, pojedinačnu odgovornost i raznolikost vrijednosti. Povjerenje osnažujemo osobnim trudom i brzim postizanjem kvalitetnih rezultata.

Jamčimo kvalitetu

Kvaliteta je temelj svih naših djelatnosti. Tražimo najkvalitetnije informacije, odluke i ljude. Proizvodimo visokokvalitetne lijekove i jamčimo visokokvalitetne usluge. Kvaliteta je utkana u sve što radimo.

Radimo timski

Naši timovi rade brzo kako bi prenijeli znanstvena dostignuća iz laboratorija, kroz klinike do konačnog korisnika. Različiti timovi međusobno surađuju i tako donose najbolje odluke za bolesnike, zaposlenike i dioničare. Struktura naših radnih timova pruža zaposlenicima društva Amgen priliku da utječu na smjer razvoja organizacije, dobiju širi uvid u druge funkcije u društvu te da razviju sve potencijale.

Surađujemo, komuniciramo i preuzimamo odgovornost

Vodeće osobe u društvu Amgen u važne odluke uključuju i ključne sugovornike. Dobrodošla su različita mišljenja, suprotna stajališta i otvoren dijalog. Odluke i odgovarajući argumenti komuniciraju se jasno, otvoreno i pravovremeno. Nakon što je odluka donesena i voditelj i članovi tima odgovorni su za rezultate i brzo provođenje odluke.