×

Želite li prijeći na Amgen internetsku stranicu izvan Hrvatske i napustiti Amgen.hr?

NAPUŠTATE OVU INTERNETSKU STRANICU. Amgen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost, niti nadzire na bilo koji način, organizacije, stavove ili točnost informacija koje se nalaze na ovom poslužitelju ili internetskoj stranici.

×

Želite li prijeći na Amgen internetsku stranicu izvan Hrvatske i napustiti Amgen.hr?

NAPUŠTATE OVU INTERNETSKU STRANICU. Amgen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost, niti nadzire na bilo koji način, organizacije, stavove ili točnost informacija koje se nalaze na ovom poslužitelju ili internetskoj stranici.

Obavijest o privatnosti

 • 1. U kojim slučajevima Amgen prikuplja podatke o vama?

 • 2. Zašto Amgen obrađuje vaše podatke?

  Amgen može obrađivati vaše osobne podatke na temelju bilo koje od sljedećih pravnih osnova: (A) opravdane poslovne svrhe, (B) u slučajevima za koje ste dali pristanak, (C) po potrebi za usklađivanje s pravnim i regulatornim obvezama društva Amgen i (D) po potrebi za izvršavanje ugovora na temelju kojeg ste angažirani.

  Opravdane poslovne svrhe društva Amgen
  Aktivnosti obrade
  • stručne i znanstvene aktivnosti društva Amgen
  • promicanje i ocjenjivanje proizvoda i usluga društva Amgen
  • interakcija s terenskim osobljem društva Amgen
  • sudjelovanje na stručnim sastancima i kongresima
  • odgovaranje na zahtjeve za medicinske informacije
  • prepoznavanje znanstvenih ili vodećih stručnjaka te suradnja s njima
  Upravljanje i postupanje u skladu s ugovorom
  • plaćanje vaših usluga ili nadoknada vaših troškova
  • pružanje pomoći vama pri planiranju putovanja koja se odnose na poslove ili proizvode društva Amgen
  • upravljanje vašim sudjelovanjem u kliničkim ispitivanjima
  Postupanje u skladu s pravnim i regulatornim obvezama
  • sigurnosno izvješćivanje o štetnim događajima: Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13)
  • klinička ispitivanja: Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13)
  • transparentnost ako je uređeno lokalnim zakonom
  Pristanak
  • sudjelovanje u online anketama te uslugama ili aplikacijama
  • pristanak koji dajete našim vanjskim pružateljima usluga (npr. društvu Cegedim)
  • transparentnost ako ne postoji lokalni zakon
 • 3. Koje osobne podatke obrađujemo?

  Ovisno o svrhama u koje se prikupljaju osobni podaci Amgen može obrađivati:

  • vaše ime i prezime, OIB,
  • vaše podatke za kontakt poput adrese, e-adrese ili telefonskog broja,
  • vaše profesionalne podatke poput područja specijalizacije i iskustva,
  • datume i sažetke interakcija s prodajnim predstavnicima ili medicinskim osobljem društva Amgen,
  • financijske i bankovne informacije, ali samo ako su nužne za plaćanje vaših usluga ili nadoknadu troškova,
  • stručni registracijski broj,
  • zahtjev koji ste podnijeli te sve potrebne podatke za ispunjavanje tog zahtjeva (npr. datum putovanja na kongres).
 • 4. Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

  Ovisno o svrhama u koje se prikupljaju osobni podaci njima mogu pristupiti:

  • ovlašteno osoblje društva Amgen ili njegovi zastupnici, u skladu s važećim zakonima o privatnosti,
  • regulatorna tijela i etička povjerenstva ili druge treće strane u skladu s važećim zakonima,
  • treće strane koje obrađuju osobne podatke kao izvršitelji obrade podataka prema uputama društva Amgen (primjerice putničke agencije ili ugovorne istraživačke organizacije), te
  • treće strane s kojima Amgen surađuje (primjerice druga farmaceutska društva), ali tek nakon što se poduzmu razumni koraci kako bi se zajamčilo da takve informacije smijemo dijeliti u skladu s važećim zakonima o privatnosti.
 • 5. Gdje se obrađuju vaši podaci?

  Amgen je multinacionalno društvo sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Amgen održava podatkovne centre diljem svijeta, uključujući Europsku uniju i SAD. Amgen može obrađivati osobne podatke u globalnim bazama podataka kojima može pristupati njegovo ovlašteno osoblje diljem svijeta.

  Prijenosi izvan Europe obavljaju se u skladu s važećim zakonima o privatnosti. Neovisno o tome gdje se informacije prikupljaju ili obrađuju, Amgen održava i jamči da pružatelji usluga primjenjuju odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite za zaštitu vaših podataka.

  Prijenosi osobnih podataka između društva Amgen i pravnih osoba iz njegove grupacije obavljaju se u skladu s važećim zakonima i našim obvezujućim korporativnim pravilima. Za više informacija o obvezujućim korporativnim pravilima društva Amgen, uključujući način podnošenja pritužbe u vezi s njihovim kršenjem pri obradi vaših osobnih podataka, posjetite http://www.amgen.com/bcr/.

  Primatelji
  Mjere zaštite za prijenos osobnih podataka zemljama koje Europska komisija nije proglasila prikladnima
  Dodatne informacije
  grupacija društva Amgen
  obvezujuća korporativna pravila društva Amgen
  Za više informacija o obvezujućim korporativnim pravilima društva Amgen ili podnošenje pritužbe u vezi s njihovim kršenjem pri obradi vaših osobnih podataka posjetite: http://www.amgen.com/bcr/.
  dobavljači koji obrađuju osobne podatke prema uputama društva Amgen
  tipski ugovori (standardne ugovorne odredbe) u obliku koji je odobrila Europska komisija

  Više informacija o tipskim ugovorima, uključujući i njihov sadržaj, potražite na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

  Više informacija o načinu na koji Amgen upotrebljava tipske ugovor zatražite od službenika za privatnost društva Amgen na e adresi privacyoffice@amgen.com.
 • 6. Zadržavanje vaših osobnih podataka

  Amgen obrađuje vaše osobne podatke tijekom razdoblja koje je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj izjavi o privatnosti te za čuvanje vaših osobnih podataka u skladu s odredbama mjerodavnih zakona i propisa.

  Čimbenici prema kojima utvrđujemo kriterije kojih se pridržavamo jesu:

  • svrha prikupljenih podataka i ispunjavanje te svrhe,
  • osnova prema kojoj se podaci prikupljaju: npr. u slučaju davanja pristanka, u svakom ga trenutku možete povući,
  • obvezna razdoblja zadržavanja prema ugovornim i regulatornim zahtjevima.

  Za više informacija o konkretnoj obradi, obratite se službeniku za zaštitu podataka društva Amgen na e-adresu privacyoffice@amgen.com ili na adresu AMGEN d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

 • 7. Kako možete pristupati vašim osobnim podacima koje obrađujemo, ispravljati ih ili brisati?

  Za podnošenje zahtjeva za pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje obratite se službeniku za zaštitu podataka društva Amgen na e-adresu privacyoffice@amgen.com ili na adresu AMGEN d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska.
 • 8. Kako možete ostvariti pravo na prenosivost podataka?

  Prema pravu na prenosivost podataka, svoje osobne podatke koje dostavljate društvu Amgen možete primiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

  Imajte na umu da se to pravo primjenjuje prema određenim uvjetima i može se zatražiti od ureda za privatnost društva Amgen putem e-adrese privacyoffice@amgen.com.

 • 9. Kako možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu?

 • 10. Kako možete stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka

  Službenik za zaštitu osobnih podataka, AMGEN d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili privacyoffice@amgen.com.

Ažurirano travanj 2018

Kontakt

Amgen d.o.o.
Radnička cesta 80/5
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5625 720
Telefaks: +385 1 5625 727
E-pošta: dl-reception-croatia@amgen.com