×

Želite li prijeći na Amgen internetsku stranicu izvan Hrvatske i napustiti Amgen.hr?

NAPUŠTATE OVU INTERNETSKU STRANICU. Amgen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost, niti nadzire na bilo koji način, organizacije, stavove ili točnost informacija koje se nalaze na ovom poslužitelju ili internetskoj stranici.

×

Želite li prijeći na Amgen internetsku stranicu izvan Hrvatske i napustiti Amgen.hr?

NAPUŠTATE OVU INTERNETSKU STRANICU. Amgen d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost, niti nadzire na bilo koji način, organizacije, stavove ili točnost informacija koje se nalaze na ovom poslužitelju ili internetskoj stranici.

Izjava o privatnosti

Amgen Inc., Amgen d.o.o. i/ili njihove podružnice i poslovni partneri (skupno "Amgen", "m" ili "naš") predani su potpunom poštovanju Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Ovom Izjavom o privatnosti opisuju se postupci koje Amgen poduzima u svrhu zaštite privatnosti.

Ako ste zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija, molimo Vas pročitajte i našu Izjavu o privatnosti za radnike u zdravstvu.

Amgen će podatke o Vama upotrebljavati u skladu s primjenjivim zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Molimo sve korisnike naše internetske stranice da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o privatnosti kako bi saznali više o pravilima i postupcima koje smo razvili za zaštitu osobnih i zdravstvenih podataka te kako bi stekli bolje razumijevanje našeg odnosa s trećim stranama koje bi mogle imati pristup tim podacima.

Korištenjem naše internetske stranice potvrđujete da ste pročitali ovu Izjavu o privatnosti te da pristajete na naše Uvjete korištenja.

 1. U kojim slučajevima i koje vrste osobnih podataka skupljamo o Vama?

  Osobnim podacima u kontekstu ove izjave smatraju se svi podaci prema kojima Vas se identificira ili bi Vas se moglo identificirati, kao što su Vaše ime, adresa, telefonski broj i adresa elektronske pošte. Kada osobni podaci obuhvaćaju podatke o Vama ili o zdravlju Vašeg pacijenta, te podatke nazivamo "osobnim podacima vezanima za zdravlje".

  Ako ste odlučili dati osobne podatke, Amgen može imati pristup sljedećem:

  • Podaci koje dobrovoljno dajete
   • Kada se registrirate na našim internetskim stranicama ili bez registracije upotrebljavate neke od značajki naših internetskih stranica, odaberete sudjelovati u našim interaktivnim uslugama kao što su upitnici, ankete o zdravlju, alati za upravljanje njegom, procjene kakvoće njege ili pak odlučite sudjelovati u nekom od Amgenovih foruma za rasprave ili soba za čavrljanje od Vas se može zatražiti da date ili možete dobrovoljno otkriti neke svoje osobne podatke i/ili podatke koji se odnose na Vaše zdravlje.
   • Ako ste zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija, Vaša je odgovornost zatražiti pristanak i odobrenje svojeg pacijenta za to da se njegovi zdravstveni i osobni podaci mogu dati Amgenu putem naših internetskih stranica. Predajom takvih podataka izjavljujete i jamčite da ste dobili odobrenje svojeg pacijenta da to učinite. Molimo imajte na umu da se podaci o pacijentima ne smiju otkrivati ni na kojem od Amgenovih foruma za rasprave ni soba za čavrljanje.
  • Podaci koje naša internetska stranica prikuplja s Vašeg računala ili elektroničkog uređaja
   • Kada posjetite našu internetsku stranicu i upotrebljavate naše mrežne usluge, pritom skupljamo podatke o Vašem računalu ili elektroničkom uređaju. Ti podaci mogu obuhvaćati IP-adresu (adresa internetskog protokola) Vašeg uređaja, vrstu preglednika, datum i vrijeme Vaše posjete te podatke dobivene od tehnologija praćenja, kao što su kolačići. Ako upotrebljavate mobilni uređaj kako biste pristupili našim internetskim stranicama i mrežnim uslugama, možemo prikupiti i podatke o Vašem uređaju, kao što su vrsta uređaja, kao i podatke o Vašem korištenju našim mobilnim internetskim stranicama i drugim mobilnim resursima.
   • To prikupljanje omogućuje nam da komuniciramo s Vama za vrijeme Vaše posjete našim internetskim stranicama, omogućuje nam izradu statističkih analiza i Vama olakšava korištenje naših mrežnih resursa preko prilagođenog sadržaja.

  Više informacija o Amgenovoj upotrebi kolačića možete pronaći u našim Pravilima o kolačićima.

 2. Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?
   
  • Kako bismo Vam mogli omogućiti pristup mrežnim uslugama Amgena kao što su upitnici, ankete o zdravlju, alati za upravljanje njegom, procjene kakvoće njege kao i svim drugim mrežnim događajima.
  • Kako bismo Vam mogli omogućiti sudjelovanje u Amgenovu forumu za rasprave ili sobi za čavrljanje.
  • Kako bismo Vam pomogli bolje razumjeti kako se naši proizvodi koriste za liječenje bolesti za koje su na tržištu.
  • Kako bismo mogli izraditi skupne podatke koji će se upotrebljavati za Amgenove poslovne potrebe, uključujući istraživanje, te za poboljšanje naših proizvoda i analiza koje nam mogu pomoći poboljšati naše usluge. Ti se skupni podaci u određenim slučajevima mogu dobiti iz kombinacije osobnih podataka koje odlučite dati na našoj internetskoj stranici i podataka od drugih korisnika naših internetskih stranica.
  • U svrhu izvješćivanja o sigurnosti i farmakovigilancije – ako se obratite Amgenu radi svog iskustva s upotrebom nekog od naših proizvoda, podatke koje ste nam dali možemo uključiti u izvještaje o sigurnosti koje trebamo slati nadležnim tijelima (npr. Američkoj agenciji za hranu i lijekove ili Europskoj agenciji za lijekove). Te podatke možemo upotrebljavati i kako bismo kontaktirali s liječnikom koji Vam je izdao lijek kako bismo provjerili postoje li ikakve neželjene posljedice povezane s upotrebom našeg proizvoda.
    
 3. Tko može pristupiti Vašim osobnim podacima?
 4. Vašim osobnim podacima moći će pristupiti isključivo Amgen i treće strane koje obrađuju osobne podatke u skladu s Amgenovim uputama. Za pružanje usluga i informacija na našim internetskim stranicama možemo se služiti trećim stranama te možemo ponuditi određene usluge trećih strana s kojima Amgen surađuje (primjerice drugih farmaceutskih tvrtki), pod uvjetom da ste pristali na takvu upotrebu. Otkrivanje i upotreba osobnih podataka od strane trećih strana koje djeluju u skladu s Amgenovim uputama podliježu sporazumima u kojima se zahtijeva odgovarajuća zaštita osobnih podataka.

  Na stranicama partnera suradnika na zaslonu ćete vidjeti i Amgenov i logotip tog partnera. Kako biste pristupili usluzi na internetskoj stranici partnera možda ćete trebati ispuniti novi mrežni obrazac za registraciju i ti podaci za registraciju mogu se dijeliti s Amgenovim partnerima.

  Ako je to nužno prema primjenjivim zakonima, pravilima i pravilnicima, osobne podatke objavit ćemo regulatornim tijelima i etičkim odborima i/ili se u određenim ograničenim okolnostima od Amgena može tražiti da Vaše osobne podatke otkrije u skladu sa sudskim nalogom, sudskim pozivom, nalogom za pretres, zakonom ili propisom.

  Nećemo prodati ni objaviti nikakve podatke s pomoću kojih Vas se može izravno ni neizravno identificirati niti osobne podatke vezane za zdravlje koje ste na našoj internetskoj stranici ostavili nekoj s nama nepovezanoj trećoj strani.

 5. Gdje se obrađuju Vaši osobni podaci?

  Amgen je multinacionalna tvrtka koja ima baze podataka širom svijeta, uključujući i u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama (svjetsko sjedište tvrtke Amgen Inc.). Amgen može obrađivati osobne podatke u bazama podataka u svijetu kojima može pristupiti ovlašteno Amgenovo osoblje iz cijelog svijeta. Kod prijenosa osobnih podataka između Amgena i pravnih osoba iz njegove grupe postupa se u skladu s primjenjivim zakonima i našim Obvezujućim pravilima korporacije (eng. Binding Corporate Rules, BCR). Dodatne informacije o BCR-u, uključujući kako podnijeti žalbu o obradi Vaših osobnih podataka koja nije u skladu s BCR-om, potražite na stranici http://www.amgen.com/bcr/. Neovisno o tome gdje su Vaši osobni podaci prikupljeni i obrađeni, Amgen ima na snazi odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite za zaštitu Vaših podataka.

 6. Na koji način štitimo Vaše osobne podatke

  Amgen će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, i u vrijeme izrade sustava obrade podataka kao i za vrijeme same obrade, kako bi zajamčio sigurnost i spriječio neovlaštenu obradu.

  Kako bismo mogli što bolje zajamčiti privatnost i cjelovitost osobnih podataka vezanih za zdravlje koje ste nam dali možemo se služiti kriptografskom zaštitom. Kao dodatnu sigurnosnu mjeru opreza, sve osobne i zdravstvene podatke fizički čuvamo iza vatrozida (eng. firewall) kako bi se spriječilo da netko provali i dobije pristup.

 7. Naša pravila o djeci

  Sadržaj i usluge na Amgenovoj internetskoj stranici namijeni su odraslim korisnicima. Internetska stranica nije namijenjena za djecu. Ako saznamo da je neki maloljetni korisnik dobrovoljno dao osobne ili zdravstvene podatke na našoj internetskoj stranici, ili da je pružatelj usluge samoinicijativno dao podatke o maloljetnom pacijentu, te ćemo podatke izbrisati iz naših aktivnih baza podataka.

 8. Izmjene naše Izjave o privatnosti

  Osobne podatke upotrebljavat ćemo isključivo na način opisan u Izjavi o privatnosti koja je bila na snazi u trenutku prikupljanja podataka od Vas. Međutim, zadržavamo pravo izmjene uvjeta ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku objavom izmjena i dopuna na našoj internetskoj stranici. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo osobne podatke upotrebljavati na način koji se razlikuje od onoga navedenog prilikom prikupljanja, korisnike ćemo obavijestiti elektronskom poštom, uz uvjet da imamo Vašu adresu e-pošte. U tom ćete trenutku imati mogućnost odlučiti o dodatnoj upotrebi ili objavljivanju Vaših osobnih podataka koje ste nam dali prije izmjena naše Izjave o privatnosti.

 9. Poveznice na druge internetske stranice

  Na Amgenovim internetskim stranicama nalaze se poveznice na druge internetske stranice za koje smatramo da bi Vam mogle biti korisne i informativne. No imajte na umu da ne podržavamo ni ne preporučujemo sadržaj ni usluge na tim internetskim stranicama te da nismo odgovorni za način na koji način te druge internetske stranice štite privatnost. Savjetujemo Vam da budete oprezni i da pročitate Pravila o privatnosti svake internetske stranice koju posjećujete. Imajte na umu da se izjave iz ove Izjave o privatnosti odnose samo na podatke koje je prikupio Amgen.

 10. Koliko dugo ćemo čuvati Vaše osobne podatke?

  Osobne podatke uglavnom čuvamo dok su potrebni radi određene poslovne svrhe ili svrha radi kojih su prikupljeni. U nekim ćemo slučajevima podatke možda trebati čuvati duže ako to nalažu zakoni, propisi ili pravilnici koji se odnose na naše poslovanje.

 11. Kako nam se možete obratiti u slučaju pitanja ili radi ostvarivanja svojih prava na pristup?

  Ako imate pitanja ili primjedbi u vezi s ovom Izjavom o privatnosti ili ako želite ispraviti, ažurirati ili zatražiti brisanje osobnih i/ili zdravstvenih podataka koje ste prethodno dali Amgenu, molimo obratite se Amgenu na adresu e-pošte privacyoffice@amgen.com.

  Molimo imajte na umu da Amgen u određenim okolnostima može imati obvezu zadržati određene podatke o Vama.

Kontakt

Amgen d.o.o.
Radnička cesta 80/8
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5625 720
Telefaks: +385 1 5625 727
E-pošta: dl-reception-croatia@amgen.com